Nu poco ´e dialetto ´e San Severo

Più informazioni su

  Aggio stato â San Severo pe ddoje juorne e aggio accattato nu libbro. Penzo ca è na ccosa assaje nteressante ‘e vedè comme se scrive llà.

  ‘O libbro se chiamma “Pàssë ‘a prëcëssjónë” e ‘o autòre è Ciro Pistillo. Se ‘o vulite accattà putete scrivere â Arte Grafiche Malatesta, Via L. da Vinci, 20, 71011 Apricena (FG), Tel. 0882-645849.

  Putite truvà âte libbre e contenute ncopp’a I-iter.

  Sabine Cretella

  ‘U Paravísë

  ‘U sàbbët’û Sëccùrzë questa sérë
  jè stètë pròpjë crëjúsë addavérë:
  la ggèndë trèscë jind’â cattedrèle,
  ma, púrë ca fànnë ‘u pundëfëchèle,
  a vvëdè ca li sàndë në ngë stànnë,
  pigghjë, vòtënë còzzë e ccë në vànnë!
  E andò vànnë?… a Ssnda Vustínë
  ndo stann’i sàndë sóp’ê bbaldacchínë!

  Vustínë ca ha vvútë sodisfazjónë:
  “Wagljù”, quanneccrà: tùttë mbrëcëssjónë!”

  Dumìnëchë vulévë jì ssëndì,
  ma Sànda Rósë l’ha ddìtt’accusì:
  “Sind’a mme: ‘Stàttë sòtt’il túwo tìttë
  ca në nzìndë nëssciúnë mmalëdìttë’.
  Nu chë Sseverínë símë cumbrë,
  Sànda Vustínë, jë nu ssciarratèrë:
  jèm ‘a na vànnë o jèm ‘a n’àta vànnë…
  quìllë hànna jì sèmbë trëdëcànnë!

  Più informazioni su

   Commenti

   Translate »