Positano News - Notizie della Costiera Amalfitana Penisola Sorrentina Campania - Positano News

Nu poco ´e dialetto ´e San Severo

Più informazioni su

Aggio stato â San Severo pe ddoje juorne e aggio accattato nu libbro. Penzo ca è na ccosa assaje nteressante ‘e vedè comme se scrive llà.

‘O libbro se chiamma “Pàssë ‘a prëcëssjónë” e ‘o autòre è Ciro Pistillo. Se ‘o vulite accattà putete scrivere â Arte Grafiche Malatesta, Via L. da Vinci, 20, 71011 Apricena (FG), Tel. 0882-645849.

Putite truvà âte libbre e contenute ncopp’a I-iter.

Sabine Cretella

‘U Paravísë

‘U sàbbët’û Sëccùrzë questa sérë
jè stètë pròpjë crëjúsë addavérë:
la ggèndë trèscë jind’â cattedrèle,
ma, púrë ca fànnë ‘u pundëfëchèle,
a vvëdè ca li sàndë në ngë stànnë,
pigghjë, vòtënë còzzë e ccë në vànnë!
E andò vànnë?… a Ssnda Vustínë
ndo stann’i sàndë sóp’ê bbaldacchínë!

Vustínë ca ha vvútë sodisfazjónë:
“Wagljù”, quanneccrà: tùttë mbrëcëssjónë!”

Dumìnëchë vulévë jì ssëndì,
ma Sànda Rósë l’ha ddìtt’accusì:
“Sind’a mme: ‘Stàttë sòtt’il túwo tìttë
ca në nzìndë nëssciúnë mmalëdìttë’.
Nu chë Sseverínë símë cumbrë,
Sànda Vustínë, jë nu ssciarratèrë:
jèm ‘a na vànnë o jèm ‘a n’àta vànnë…
quìllë hànna jì sèmbë trëdëcànnë!

Più informazioni su

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di Positano News, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.